Avogados en Boiro

Experta en Dereito Laboral, de Familia e Sucesións

Avogados Boiro

Somos o seu despacho de avogados en Boiro

Se está a pensar en comezar os trámites de divorcio, necesita asesoramento sobre Dereito Laboral ou, por exemplo, necesita un avogado para poder repartir unha herdanza non dubide en poñerse en contacto o noso despacho de avogados en Boiro.

Grazas á traxectoria no sector, no despacho de Carolina Oubiña, podemos ofrecerlle aos nosos clientes un asesoramento legal en todas as áreas do dereito.

Ofrecemos a cada un dos clientes un asesoramento personalizado para a resolución dos seus conflitos da maneira máis favorable segundo os seus intereses. Estudamos o seu caso a medida para poder ofrecerlle a solución máis axustada e adaptada ao que necesite.

Avogados en Boiro

Avogados Boiro

Servizo de substitucións en vistas, xuízos e actos de trámite

Actos de trámite

Substitución en calquera acto de trámite de orixe xudicial ou extraxudicial.

Este servizo é para declaracións, acompañamento ao cliente a trámites xudiciais, outorgamento de poderes, apud acta, acompañamento a trámites administrativos, recollida e presentación de documentos, consulta de expedientes, etc.

Prezo: 65 € máis IVE e menos retención

Audiencias previas

Este servizo préstase para audiencias previas nas que o avogado que contrata a substitución deberá elaborar unha instruída indispensable na que conteña as directrices do acto.

Na medida do posible, en caso de necesitar substitución para a vista do mesmo procedemento, acudirá o mesmo letrado que o fixo á audiencia previa.

Prezo: 95 € máis IVE e menos retención

Xuízos verbais

Substitución en xuízos verbais ou xuízos que sexan tramitados como un xuízo verbal.

Para a prestación desta substitución é indispensable o envío da instruída e minuta de proba do letrado titular na que conteña as indicacións específicas a seguir na vista.

No caso de que sexa necesario contactar co cliente, o letrado substituto presentarase como o seu colaborador, omitindo este servizo de substitucións.

Prezo: 110 € máis IVE e menos retención

Ordinarios e penais

Este servizo préstase para a vista dos xuízos ordinarios, e para os xuízos penais, xa sexan por delito leve ou a vista do xuízo oral para o resto de delitos.

Igual que no resto de substitucións, é necesario o envío de minuta de proba e instruída a seguir do letrado titular coas indicacións específicas a seguir na vista.

No caso de que sexa necesario contactar co cliente, o letrado substituto presentarase como o seu colaborador, omitindo este servizo de substitucións.

Prezo: desde 125 € máis IVE e menos retención

Actos con poder

Substituto para a realización de determinados actos ou negocios con poder notarial.

Preguntar por dispoñibilidade do servizo.

Prezo: 125 € máis IVE

É unha substitución urxente?

Cando contrate unha substitución con menos de 48 horas de antelación á celebración da vista, cobrarase un suplemento que incrementará o importe en 20 euros máis IVE menos retención de IRPF.

Contratación

O mecanismo de contratación de substitución é moi sinxelo. Se precisas un avogado para substituírte, só tes que poñerte en contacto connosco a través do noso correo electrónico carolina@carolinaoubinaavogada.es ou a través de whatsapp no teléfono 628 649 798.

Lembra que precisamos un mínimo de 48 horas para poder preparar a vista e ofrecer o mellor dos servizos aos nosos clientes. Podes facernos calquera indicación cando nos escribas ou nos chames e trataremos de levalas a cabo na medida do posible.

O servizo é totalmente personalizado e vostede estará en contacto durante o tempo do encargo coa avogada que vai levalo a cargo.

Sobre o pago

Os pagos realízanse unha vez que o servizo se teña prestado. A avogada enviará un pequeno informe sobre o transcurso do encargo e emitirá factura ao cliente que deberá ser aboada nun prazo non superior a 48 horas a través de Bizum ou transferencia bancaria ao IBAN que se proporcione no momento da contratación.

Datos e privacidade

En cumprimento da normativa actual, Avogado Substituto comprométese a utilizar os datos de carácter persoal aos que teña acceso única e exclusivamente para cumprir coas súas obrigas contractuais co letrado, a substituír e a observar e adoptar cantas medidas de seguridade sexan necesarias para asegurar a confidencialidade, segredo e integridade dos datos de carácter persoal aos que teña acceso.

Zonas nas que ofrecemos os servizos

 • Ribeira
 • Padrón
 • Noia
 • Outes
 • Negreira
 • Santiago
 • Vilagarcía de Arousa
 • Caldas
 • Cambados
 • A Estrada

Avogados Boiro

Avogada especialista en Dereito Laboral, Dereito de Familia e Sucesións

Dereito Laboral

Esta área do dereito é aquela que xestiona e regula a relación entre as empresas e os traballadores. No noso despacho de avogados ofrecemos os nosos servizos tanto a particulares como a empresas polo que non dubide en, se o necesita, solicitar unha cita con Carolina Oubiña.

Dentro dos trámites que se inclúen no Dereito Laboral podemos destacar:

 • Despedimentos
 • Reclamación de salarios
 • Incapacidades
 • Vacacións
 • Modificacións nas condicións de traballo
 • Conciliación do traballo coa vida persoal
 • Accidentes de traballo
 • Sancións laborais

Dereito de Familia

Cada vez son máis os clientes que acoden ao noso despacho de avogados en Boiro para levar a cabo algún trámite relacionado co Dereito de Familia, é por iso que nosa profesional especializouse nesta rama do dereito para ofrecer o mellor asesoramento.

Entre os diferentes trámites que se enmarcan os máis solicitados son:

 • Separacións
 • Divorcios
 • Réxime de visitas
 • Modificación de medidas
 • Falta de pagamento de pensións
 • Guarda e custodia
 • Reclamacións de paternidade
 • Pensións compensatorias

Dereito Sucesorio

Tamén coñecido como Dereito de Sucesións nel enmárcanse todos os trámites que se deben realizar cando unha persoa falece. Desta maneira, encárgase tanto dos dereitos como das obrigacións e/ou os bens que pode herdar calquera persoa.

Os trámites que máis realizamos no noso despacho de avogados en Boiro son:

 • Herdanzas
 • Testamentos
 • Pactos sucesorios
 • Últimas vontades
 • Coberturas de defunción
 • Renuncia a herdanzas
 • Impostos de sucesións
 • Inscricións catastrais

Solicite unha cita no despacho de Carolina Oubiña

Se necesita asesoramento legal non dubide en pedir unha cita no noso despacho de avogados en Boiro. Adaptamos os nosos horarios ás súas necesidades.

Solicitar cita